dilluns, 23 de maig del 2011

DEMODRÀCIA REAL JA. 13 IDEES PER DEBATRE...EN VINDRAN MÉS. 1. Suprimir la bonificació per vot que els partits polítics reben a propòsit dels vots rebuts en les eleccions.
 2. Els Partits han d'estar supeditats a la societat i econòmicament han d'estar controlats per l'Estat. Per tant les seves comptes corrents i els seus patrimonis han de ser 0.
 3. Els partits polítics que siguin capaços d'aconseguir un mínim de vots per a poder presentar-se a unes eleccions rebran uns subvenció per tal de poder donar a conèixer les seves idees a la societat. La subvenció serà exactament la mateixa per a tots els partits. Tots han de començar amb els mateixos beneficis i oportunitats.
 4. El vot en blanc ha d'estar representat a totes les cambres: congrés de diputats, parlament, ajuntament.
 5. L'Estat ha de poder controlar les entitats bancàries per tal de garantir els crèdits a les famílies en primer lloc. S'haurien d'aconseguir noves fórmules que evitessin el control que avui dia té la banca sobre la societat i sobre el mateix Estat. Si no hi ha altre solució, és necessari nacionalitza-la.
 6. Els polítics han de deixar de percebre el sou vitalici que fins ara cobren.
 7. S'han d'aprimar les grans quantitats d'estaments que la política ha provocat: consells comarcals, diputacions, etc.
 8. La Monarquia no reporta cap benefici a la societat i sí ens provoca una càrrega econòmica insostenible. La seva abolició ja tarda.
 9. La rellevància del Senat i el seu paper actual ha de ser estudiat i redefinit o fins i tot eliminat.
 10. L'augment de lleis és constant en tots els àmbits. Això provoca, desconcert i desconeixement per part de la societat, reducció de les nostres llibertats individuals i augment de la burocràcia. Per tant, seria convenient una millora de l'educació de les noves generacions i una reducció continuada de les lleis per tal d'aprimar-les al mínim possible.
 11. L'estament Judicial no pot estat representat per Jutges que estan designats a dit pels polítics. Hauria de ser un poder de l'Estat plenament independent i que s'autogestionés.
 12. L'economia armamentista que actualment suposa una gran quantitat d'ingressos per l'Estat, no és compatible amb la societat que es pregona, on la violència no hi ha de tenir lloc.
 13. La societat civil s'està organitzant i està demostrant que es poden aconseguir consensos sobre propostes que els polítics no són capaços ni d'imaginar. Les assemblees participatives poden ser perfectament ser una nova eina per la nova manera de fer política.

I made this widget at MyFlashFetish.com.